شماره حساب ها

شماره کارت بانک ملت : ۱۲۴۲ ۲۷۵۵ ۳۳۷۷ ۶۱۰۴

شماره کارت بانک صادرات : ۸۱۶۶ ۰۲۵۲ ۶۹۷۵ ۶۰۳۷

شماره کارت بانک ملی : ۵۳۶۱ ۲۶۷۳ ۹۹۷۵ ۶۰۳۷

تمامی کارت ها به نام “مهدی ماهیان بادی” میباشد

پس از وایز هزینه سرویس وارد پنل کاربری خود شوید و شماره پیگیری خود را برای واحد فروش ارسال نمایید.

طراحی و توسعه منحصر به فرد برای هاست وب سرور توسط استودیو نوا